“ებრაული სიბრძნე”

1. სმენადაკარგულმა გაიგონა,მუნჯი როგორ ჰყვებოდა,რომ ბრმამ დაინახა,კოჭლი რა სწრაფად გარბოდაო.

2. როდესაც სიმართლეს ლაპარაკობ,არ არის საჭირო დაიფიცო.

3. თუკი სიყვარული დასრულდა – მაშასადამე იგი არც კი დაწყებულა.

4. საყვარელ ადამიანის გულით უნდა ჰხედავდე და არა თვალებით.

5. როდესაც ორი იბრძვის,ქუდი მესამეს რჩება.

5. სულელებს შორისაც მოიძებნება ისეთი ჭკვიანი,რომელიც დუმს.(ავტორი გენია.ჯი)

6. ფანჯრებს იმისათვის არ წმინდავენ,რომ ქუჩის სიბინძურე დაინახონ.

7. როდესაც ახალგაზრდობა იცინის,სიბერე ჩაფიქრებულია.

8. ყველაზე ცუდი ძაღლი,ყველაზე კარგ ხორცის ნაჭერს ეტანება.

9. კარგი სიტყვა,ცუდ ექიმს ჯობია.(ავტორი გენია.ჯი)

10. ცხვირს წაატეხავ და უცხვიროდ დარჩები.