მოჰანდას კარამჩად განდის მოსაზრება…

“ადამიანი და მისი საქციელი ორი სხვადასხვა რამაა.მაშინ როდესაც კეთილი საქმე ქებას იმსახურებს,ხოლო ბოროტი – განკიცხვას,საქციელის ჩამდენი – სულ ერთია,კეთილს ემსახურება ის,თუ ბოროტს,ყოველთვის,ვითარების შესაბამისად,ან პატივისცემას,ანდა სიბრალულს იმსახურებს.შეიძულე ჩადენილი ცოდვა და არა ცოდვილი, – ამ მცნებას,რაგინდ იოლი გასაგებიც არ უნდა გვეჩვენებოდეს ცხოვრებაში იშვიათად ვახორციელებთ და სწორედ ამიტომაა სიძულვილის ამდენი შხამი დანთხეული დედამიწაზე”. (ავტორი გენია.ჯი)