“ინდიგენიზაცია”

“ინდიგენიზაცია” - გახლავთ ანთროპოლოგიური მეცნიერების ტერმინი,რომელიც აღნიშნავს ლოკალურ ტენდენციებს კულტურული განკერძოებულების (განცალკევების) და ცივილიზაციური დამოუკიდებლობისა.ინდიგენიზაცია საპირისპირო ტერმინი გახლავთ ისეთი პროცესებისა,როგორებიცაა: ასიმილაცია,გლობალიზაცია,პროზეტილიზმი,ვესტერნიზაცია და სხვა.ისტორიული თვალსაზრისით ინდიგენიზაცია ხშირ შემთხვევებში,თანმდევი თანამგზავრია იმპერიებისა და სახელმწიფოების დაშლა-დაქუცმაცებისა. (ავტორი გენია.ჯი)