“პანგრამა”

“პანგრამა” - ბერძნულ ენაზე აღნიშნავს – “ყველა ასოს”.იგი გახლავთ ტექსტი,რომელშიც გამოყენებულია ანბანის ყველა ან თითქმის ყველა ასო.”პანგრამას” ასევე გამოიყენებენ შრიფტების სადემონსტრაციოდ,ტექსტების შესამოწმებლად საკომუნიკაციო ხაზებისა და საბეჭდი საშუალებების ტესტირებისათვის. (ავტორი გენია.ჯი)