კომსტანტინე გამსახურდიას ნააზრევი…

“რა უცნაური ამბავია წლების განმავლობაში სწავლობ და უკვირდები მახლობელ ადამიანს,სიყვარულით,ნდობით და პატივისცემით აღჭურავ მას,მასვე მიაწერ ყოველივე ამქვეყნიურ სიქველეს და სათნოებას, და ერთ წუთში იგი გაქარჩხულივით შეტრიალდება და ნიღაბი აეხდება მოულოდნელად.თვალის დახამხამებასაც ვერ მოასწრებ,ისე შემოეძარცვება მას შენივე ფანტაზიის მიერ მინიჭებული სხივმოსილება და სათნოება”. (ავტორი გენია.ჯი)