თედო რაზიკაშვილი – “მიყვარხარ,ჩემო სამშობლოვ”

მიყვარხარ,ჩემო სამშობლოვ,

გეტრფი და გენაცვალები,

შენი სურვილიც ვატარო,

სანამ ლეშს ჰზიდნენ ძვალები.

ცოცხალი შენი შვილი ვარ,

მკვდარიც შენ მოგებარები,

წყეული ვიყო,ვტყუოდე,

დამეხშოს ქვეყნის კარები.