ეგნატე ნინოშვილის ნააზრევი…

“გასული ცხოვრება ადამიანისა ადამიანისვე უსამართლობით დაღვრილი სისხლით მოსვრილია,იმ გასული ცხოვრების შვილი აწმყოში იმავე უსამართლობისაგან დაღვრილს სისხლში და ოფლში სცურავს და, ვინ იცის,რაიღა იქნება ამათგან წარმოშობილი,უსამართლობის სისხლ-ოფლით გაჟღენთილ ნიადაგზედ აღზრდილი მომავალი ადამიანისა! (ავტორი გენია.ჯი)