“მე ვარ საქართველო!”

მე ვარ საქართველო და ვარ ღმერთო რა დიდი!

ვარ ქრისტეს ნაწილი,ვარ სისხლად დაცლილი,

მე ვარ საქართველო და ვარ გულში დაჭრილი,

ვარ ცრემლად დაღვრილი,ვარ ომით დაღლილი.

მე ვარ საქართველო და ვარ ცისა და მიწის,

ვარ მუხა აკვნისთვის,ვარ ბუდე არწივის,

მე ვარ საქართველო და ვარ ცამდე აზრდილი,

ვარ პირმშო აპრილის,ვარ წრფელი ბავშვივით,

მე ვარ საქართველო და ვარ გრემი,მარტვილი.

ვარ ჯვარი კრწანისი,ვარ ბევრი ყვავილი,

მე ვარ საქართველო და ვარ თეთრი მანდილი,

ვარ მლოცველ ქალივით,ვარ დედა კაი ყმის,

მე ვარ საქართველო და მტრისთვის შხამივით,

ვარ ბასრი ხმალივით,ვარ მტკიცე ფარივით.

მე ვარ საქართველო და ვარ ძველი ვაზივით,

ვარ ზარი ტაძრისთვის,ვარ რწმენით აღვსილი.

მე ვარ საქართველო და ვარ წმინდა ხატივით,

ვარ ერი ნამდვილი,ღმერთო რა დიდი!