მერაბ მეტრეველი – „უფალმა მეორედ მიწილადა”

დედ-მამის სული ნუ წამიწყდება,

სიტყვას როდი ვისვრი ადვილად.

მიწაზე სიარული მავიწყდება

მე ახლა ღრუბლებზე დავდივარ.

* * *

უფალმა მეორედ მიწილადა

ტრფობა მე სიცოცხლის გვირგვინად,

იყო ღვთაებრივი იცი რა და

უცებ გაზაფხულმა იგრგვინა.

* * *

სული ხომ ზეცამდე აიზიდა,

გული ნაღვერდლებით აივსო.

აღარ დაბრუნდება მაისი და

ზოგჯერ შემოდგომაც მაისობს.

* * *

კურთხევა ყველა იმ გაელვებას,

მოღწეულს ჭექად და ქუხილად,

რასთან პარალელიც გაევლება,

თვით მზის ენერგიას უხილავს.