გიორგი V “ბრწყინვალე” – მოკლე დახასიათება…

ჟამთააღმწერელი:

“ვითარცა მარგალიტისათვის თქმულ არს მარტოება უმჯობესისათვის,ეგრეთვე გიორგი იპოვა უმჯობესი ყოველთა კაცთა მის ჟამისათა,არა ოდენ ხელმწიფეთა,არამედ ყოველთა კაცთა”.

თანამედროვე დახასიათება:

“გიორგი V იყო თავის ქვეშევრდომთათვის სამართლიანი,გვირგვინოსანთა შორის ურჩეულესი,ქრისტიანთა განმადიდებელი,იესოს სარწმუნოების საყრდენი,ქრისტიან გმირად ცხებული,თავის ბრძანებით წმიდა ადგილთა განმადიდებელი,ნათელღებულთა მისაყრდნობი,რომის პაპის მაშველი,მუსლიმთა გეგობარი,მეფეთა შორის უმშვენიერესი”. (ავტორი გენია.ჯი)