ჰიპოკრატე “ჯანმრთელობის” შესახებ წერდა…

“ადამიანი რომ მთლიანი ბუნებისა ყოფილიყო,არასოდეს ავად არ გახდებოდა,რადგან მთლიანი ბუნებისას არც ექნებოდა მიზეზი სნეულებისა, და თუ ავად გახდებოდა,მხოლოდ ერთი წამალი იკმარებდა. (ავტორი გენია.ჯი) ადამიანის სხეული შეიცავს სისხლს,ბალღამს,ზაფრას და სევდას.ამათზეა დამოკიდებული ადამიანის ჯანმრთელობაც და სნეულებაც (თუ მათი ჰარმონიული შეფარდება ირღვევა,ადამიანი ავად ხდება)”. (ავტორი გენია.ჯი)