თრასიმაქე – “რა არის სამართლიანობა?!”

“ყოველი ხელისუფლება ცდილობს მისთვის ხელსაყრელი კანონები ჰქონდეს: დემოკრატია დემოკრატიულ კანონებს აქვეყნებს,ტირანია – ტირანიულს და ასე შემდეგ.კანონების გამოქვეყნების შემდეგ კი აცხადებენ,რომ ქვეშევრდომთათვის სამართლიანია ის,რაც ხელსაყრელია ხელისუფალთათვის, და ვინც კანონებს არღვევს,ისინი სასტიკად სჯიან მას,როგორც კანონიერებისა და სამართლიანობის ხელმყოფს. (ავტორი გენია.ჯი) ჰოდა,აი,რას ვამტკიცებ,ჩემო ძვირფასებო: ყველა სახელმწიფოში სამართლიანობად ერთი და იგივე რამაა მიჩნეული,სახელდობრ ის,რაც არსებული ხელისუფლებისათვის ხელსაყრელია.ხელისუფლება კი ძალაა; ასე რომ,თუ მართებულად განვსჯით,სამართლიანობა ყველგან ერთი და იგივეა: ის,რაც ხელსაყრელია ყველაზე ძლიერისათვის”. (ავტორი გენია.ჯი)