ვიქტორ-მარი ჰიუგო – ფრანსუა მარი არუეს (ვოლტერი) შესახებ…

“ფარისევლებთან ბრძოლა,მლიქვნელთა გაშიშვლება,ტირანიის დამხობა,მასთან უზურპაციის,ცრუმორწმუნეობის,სიცრუის და სიმდაბლისა,ტაძრის აღება იმისათვის,რომ აშენდეს ახალი,ესე იგი შეიცვალოს სიცრუე ჭეშმარიტებით,სასამართლოს სისასტიკის მხილება,თავდასხმა სისხლისმსხმელ მსახურებზე,შოლტის აღება და ტაძრიდან მეკერმეთა განდევნა,მემკვიდრეობის მოთხოვნა მათთვის,რომელნიც მას მოკლებულნი არიან,ღარიბთა და ტვირთმძიმეთა დაცვა,დევნილთა და ჩაგრულთა გამოსარჩლება – ასეთია იესო ქრისტეს ბრძოლა. და ვინ იყო კაცთაგანი,რომელიც მსგავს ომს აწარმოებდა? – ფრანსუა მარი არუე (ვოლტერი)”. (ავტორი გენია.ჯი)