დავით კლდიაშვილის ნააზრევი…

“ლიტერატურულ სკოლებში არასოდეს მიფოთარებია,მთავარია რას და როგორ სწერ.თუ მწერალი განყენებულია,ის ჩემთვის არ არსებობს.გადავა დრო,სკოლა გაქრება,ნაწერებიდან კი მხოლოდ ის დარჩება,რომელიც ადამიანისადმი სიყვარულით არის სავსე”. (ავტორი გენია.ჯი)