დავით კლდიაშვილის ნააზრევი…

„ლიტერატურულ სკოლებში არასოდეს მიფოთარებია, მთავარია რას და როგორ სწერ. თუ მწერალი განყენებულია, ის ჩემთვის არ არსებობს. გადავა დრო, სკოლა გაქრება, ნაწერებიდან კი მხოლოდ ის დარჩება, რომელიც ადამიანისადმი სიყვარულით არის სავსე”.