“დამაკვირდი”

1. რას იტყვიან ჩემზე ბრძენკაცები? ბევრი ხალხი დახოცაო? მაშ როგორ დამეპყრო უსისხლოდ ქვეყნები? – “ჩინგიზ-ყაენი”

2. მე მოვკვდი იმის შედეგად,რომ ექიმებს სხვადასხვა აზრი ჰქონდათ. – “ტრაიანე”

3. გენია – ინტენსიური ენერგიაა. – “ჯონ ფლეთჩერი” (ავტორი გენია.ჯი)

4. დრო და მოქცევა არასოდეს გველოდებიან. – “უოლტერ სკოტი”

5. ერთად აღებული ყველა ეპიდემია ნაკლებად ღუპავს კაცობრიობას,ვიდრე ლოთობა. – “ჟიულ როშარი”

6. შორს იმიტომ ვიხედებოდი,რომ ბუმბერაზის მხრებზე ვიდექი. – “ისააკ ნიუტონი”

7. უბედურნი მუდამაც დამნაშავენი არიან: დააშავეს,რომ არსებობენ,რომ მეტყველებენ,რომ სხვათა სამსახურს არ ითხოვენ და არ ძალუძთ ან არ სურთ მათ დაეხმარონ. – “ონორე მირაბო”

8. პურის შემდეგ ხალხს ყველაზე მეტად სკოლა ესაჭიროება. – “ჟორჟ ჟაკ დანტონი”

9. სწრაფად ლაპარაკი რა ბედენაა,ილაპარაკე მოფიქრებულად. – “თომას მორი” (ავტორი გენია.ჯი)

10. სიტყვა არ გაგიმრავლდება,თუ ამბობ იმას,რისი თქმაც გინდა. – “ეჟენ დელაკრუა”