“ბიბლიური წინასწარმეტყველები”

ბიბლიური წინასწარმეტყველები იყვნენ:

1. ამბაკუმი.

2. ამოსი.

3. ანგეა.

4. დანიელი.

5. დებორა.

6. ეზეკიელი.

7. ელისე.

8. ესაია.

9. იერემია.

10. ილია.

11. იოანე.

12. იოელი.

13. იონა.

14. ზაქარია.

15. მალაქია.

16. მიქეა.

17. ნათანი.

18. ნაუმი.

19. ობადია.

20. ოსია.

21. სამოელი.

22. სოფონია.

23. ურია.