ბლეზ პასკალის ნააზრევი…

“თქვენ ამბობთ: “რწმენა რომ გვქონდეს,უთუოდ ხელს ავიღებდით განცხრომაზეო”.მე კი გეტყვით: “ხელი აიღეთ განცხრომაზე და უთუოდ გექნებათ რწმენა”.დაწყება თქვენთვის მომინდვია! რომ შემეძლოს,კი ბატონო,მოგცემდით რწმენას,მაგრამ მე ეს არ შემიძლია და, მაშასადამე,არ შემიძლია ვიწამო,მართალს ამბობთ თუ არა.თქვენ კი დიახაც,შეგიძლიათ ხელი აიღოთ განცხრომაზე და, ამრიგად,დარწმუნდეთ,მართალს ვამბობ თუ არა”. (ავტორი გენია.ჯი)