“სიბრძნის წუთი”

მოლა ნასრედინი ერტ-ერთ ჩაი-ხანაში ყველას უმტკიცებდა,რომ იგი ღამითაც ისევე კარგად ხედავდა ყველაფერს,როგორც დღისით.მის ამ სიტყვებს კი დამსწრე საზოგადოება სიცილითა და ირონიით შეხვდა.ერთ-ერთმა ჩაი-ხანის სტუმარმა ნასრედინს შეფარული სარკაზმით ჰკითხა:

- თუკი დღისითაც ისევე კარგად იყურები,როგორც ღამით,მაშინ რატომ დაიარები დაღამდებისას ფანრით?

- დაღამებისას და ზოგადად სიბნელეში,ფანრით არა იმიტომ დავდივარ,რომ ვერაფერს ვხედავ,არამედ იმიტომ,რომ ისინი არ დამეჯახნონ,ვინც ღამით ვერაფერს ხედავენ, – უპასუხა მოლა ნასრედინმა. – (ავტორი გენია.ჯი)