გ. ჯექსონ ბრაუნის რომანიდან – “ღმერთი იყოს ჩემი მფარველი”

“აი ყველა ბრძოლის და ტანჯვის შედეგი: ბოლოს და ბოლოს,ყველაფერი დავიწყებას მიეცემა.ნუთუ კეთილშობილმა ადამიანმა ვერ უნდა იცხოვროს ამ ქვეყანაში? ნუთუ ადამიანი მაიმუნად და საფრთხობელად უნდა იქცეს,რომ ქვეყანაზე ადამიანურად იცხოვროს?” (ავტორი გენია.ჯი)