გალაკტიონ ტაბიძის მოსაზრება…

“ჩემის აზრით,ღრმად სცდებიან ისინი,ვინც მე ვლადიმერ მაიაკოვსკის მადარებს.ჩემი პოეტური ბუნება უფრო ახლოა მაგალითად ალექსანდრე ბლოკთან.მე ვფიქრობ,რომ საგნებს აქვთ თავისი მუსიკა და პოეტმა სწორედ მას უნდა მიაგნოს,შესაფერისად აახმიანოს,რასაც შეძლებისამებრ ყოველთვის ვცდილობდი და ვცდილობ კიდეც.ხოლო მაიაკოვსკი,ეს მისი ერთი უეჭველი თავისებურება იყო,ყველაფერს უმორჩილებდა მისსავე ხმას და საკუთარ ინტონაციას. (ავტორი გენია.ჯი)