დავით გურამიშვილი – „სიმღერა დავითისა”

ზუბოვკიდამ მომავალმან ვნახე ერთი ქალი,

მეტად ტურფა, მშვენიერი, მაზე დამრჩა თვალი.

შავ თვალ-წარბას, პირად თეთრსა ასხდა შავი ხალი,

მისმან ეშხმან დაცამლეწა, შემიმუსრა ძვალი.

* * *

ვკითხე: მზეო, სიდამ მოხვალ, ხარ სად წარმავალი?

გეაჯები, მაცოდინე შენი გზა და კვალი;

შენთვის გული ქვათ გარდმექცა, გახდა, ვით კლდე სალი,

მასხი წყალი, დამიშრიტე, მე შენი მწვავს ალი.

* * *

ხმა გამომცა, გაგულისდა, სიტყვა მითხრა ავი:

„ავო კაცო, ვით გაბედე, შენ მე მთხოვე თავი?

ბულბულთ ნაცვლად ვარდ-კოკორმან რად დაგისვა ყვავი!”

მით ავსტირდი, ცრემლი ვღვარე ზღვათა შესართავი.

* * *

ასე მითხრა: „ჩამომეხსენ, გამეცალე, მარი,

არ მინდიხარ, არ მიყვარხარ, სხვა მყავს კარგი მყვარი, -

შენგან თვალათ უკეთესი, ვაჟი-კაცი, ქმარი”.

რა ეს მესმა, ჯავრით ცხვირსა წამედინა ძმარი.

* * *

მითხრა: „შენგნით ნუმცა მსმია სიტყვა მაგის მეტი”.

აიღო და დამიშინა თავში დიდი კეტი.

დავრეცრეცდი, გარდავიქეც, დამეხვია რეტი;

შავებრალდი, თავს დამადგა, ვით ბნელს, ნათლის სვეტი.

* * *

რა მოვბრუნდი, დაიხარა, ხელს მომკიდა ხელი;

ამაყენა, ასე მითხრა: „რად შექმნილხარ ხელი?”

მე მიუთხარ: შენთვის გავხდი ასე ჭკვაზე თხელი,

შენ რომ მწუნობ, მით მედების გულსა ცეცხლი ცხელი!

* * *

მერმე ტკბილად დამიყოვა, კიდეც გამიცინა;

ასე მითხრა: „აქ ნუ ვსხედვართ, გვნახოს არავინა.

ახლა ავდგეთ, ჩვენ წავიდეთ თავთავისთვის შინა;

კულავ სადმე ამოივლი, მე დაგხვდები წინა”.

* * *

სად წავიდა, ვერა ვნახე, ჩემი საყვარელი,

მან დამიგდო საიმედო სიტყვა სახარელი.

მე მის მონას ნუმც ამხდია მისგან საფარველი!

სად მიჭირდეს, მამეშველოს, სხვას აღარას ველი.

* * *

დამპირდა, თქვა: „კიდევ მოვალ”. აწ მე იმას ველი:

მისთვის ვსტირი, ცრემლითა მაქვს უბე, კალთა სველი.

სიკვდილის დროს მე მის მეტი არვინ მყავდა მშველი,

მან გამიღოს სამყოფისა კარი შესასვლელი.

* * *

იმ ჩემისა საყვარლისა სამსახური მსურსა,

აჰა, მისთვის გამიჯნურდა, გული მისთვის ხურსა,

იმედი მაქვს, რასაცა ვსთხოვ, მომცემს, არა შურსა,

უკვდავების წყალს მიბოძებს, ცხოვრებისა პურსა.

* * *

ღვთისგან ვითხოვ, არ გამყაროს მე მის სიყვარულსა,

სხვას უკეთესს ვის ვიშოვნი სილამაზით სრულსა?

ჩემის სიყვარულისათვის სცემეს ხელშეკრულსა,

სახით ვხედავ ჩემთვის მკვდარსა სისხლით გაბასრულსა.

* * *

აწ, შენ, ჩემო საყვარელო, იმყოფები სადა?

ქვეყნად შენგან უკეთესი მე არავინ მყვანდა.

ქვესკნელსა ვარ, ვერა გხედავ, მეგულები ცადა,

გეაჯები, ნუ გამწირავ, წამიყვანე მანდა!

* * *

ქვესკნელსა ვარ, ვერა ვხედავ, მეგულები ცადა,

გეაჯები, ნუ გამწირავ, წამიყვანე მანდა!

გეაჯები, ნუ გამწირავ, წამიყვანე მანდა!

კომენტარის დატოვება

თქვენი ელფოსტის მისამართი გამოქვეყნებული არ იყო. აუცილებელი ველები მონიშნულია *

შეგიძლიათ გამოიყენოთ ეს HTML ტეგები და ატრიბუტები: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>