“სიბრძნის წუთი”

ერთ-ერთ ბრძენს საკუთარმა მოსწავლემ ჰკითხა:

- მასწავლებელო,რას იტყოდით იმის შესახებ,ჩემი დაცემა რომ გაგეგოთ?

- წამოდექი!

- კვლავ რომ დავეცე?

- კვლავ წამოდექი!

- გასაგებია,მაგრამ სადამდე უნდა გაგრძელდეს ასე ადამიანის დაცემა და კვლავ ფეხზე წამოდგომა?

- ეს მთელი სიცოცხლის განმავლობაში ასე გრძელდება და გასაკვირი ამაში არაფერია.ამიტომ როდესაც დაეცემი კვლავ წამოდექი და დაიხსომე,რომ ერთადერთი ვინც დაეცა და ვერ წამოდგა,გახლავთ – გარდაცვლილი ადამიანი. (ავტორი გენია.ჯი)