Tag Archives: სუზან ვალადონი – „ეპიზოდი”

სუზან ვალადონი – „ეპიზოდი”

პირველი ფრანგი ქალი, ვისაც საფრანგეთის მხატვართა კავშირის წევრობის პატივი ხვდა წილად, დიდი ფრანგი მხატვარი და მენატურე - სუზან ვალადონი (1865-1938 წლები) გახლდათ. „მონმარტის საკნდალურ ქალად” ცნობილი ხელოვანი