Tag Archives: ტავრები – „ეპიზოდი”

ტავრები – „ეპიზოდი”

ანტიკურ ხანაში ყირიმის ნახევარკუნძულის სამხრეთ სანაპიროზე მობინადრე ხალხი – ტავრები, რომლებიც ისტორიულ დოკუმენტებში პირველად ძვ.წ.აღ-ით IV საუკუნეში იქნენ მოხსენიებულნი,