Tag Archives: ჩარლზ გუდირი – „ეპიზოდი”

ჩარლზ გუდირი – „ეპიზოდი”

ცნობილი ფაქტია, რომ საბურავების დასამზადებლად საჭირო რეზინი ამერიკელმა გამომგონებელმა – ჩარლზ გუდირმა (1800-1860 წლები) აღმოაჩინა 1839 წელს. საყურადღებოა ისიც,