Category Archives: დამაკვირდი

“დამაკვირდი”

1. “სინდისი ადამიანს სწორედ აგულჩვილებს,ალაჩრებს: კაცს ისე ვერა მოუპარავს-რა,რომ მაშინვე ბრალი არ გამოუმჟღავნდეს; ფიცს რომ აპირებდეს,ის ყანყრატოში მისწვდება; მეზობლის ცოლს ისე ვერ გაუარშიყდება,რომ იმან ქვეყანას არ მოსდოს.სინდისი მორცხვი,გაუბედავი აჩრდილია; ადამიანს გულს უღელვებს და ყველგან გზაზედ წინ ეხიდება”. – უილიამ შექსპირი

“დამაკვირდი”

1. “არასოდეს არ დავიჯერებ,რომ ღვთაებრივს ეზიარება ის,ვისაც ეშინია მიწიერი ტანჯვისა”. – ჯორდანო ბრუნო

“დამაკვირდი”

1. ”ცრემლო! შენ ალამაზებ მწუხარებით დათუთქულ სახეს,ადამის მოდგმაში თვით უმახინჯეს კაციშვილისას,

“დამაკვირდი”

1. “თუ ჩემში არ არის გენია – ეს იმას ნიშნავს,რომ დაღუპული ვარ!” – ონორე დე ბალზაკი

“დამაკვირდი”

1. ”რაც მეტად მიეცემით ცივ ანგარიშიანობას,მით უფრო შორს წახვალთ.ქალებს და კაცებს ისე უყურეთ,როგორც ფოსტის ჯახრაკა ცხენებს,რომელთაც თქვენ უახლოეს სადგურამდე იყენებთ… იმასაც ნახავთ,რომ ჩვენი საზოგადოება ჩერჩეტებისა და არამზადებისაგან შედგება… ზარბაზანის ტყვიასავით უნდა გაიკვლიოთ გზა ამ ბრბოში ან ჭირის ბაცილასავით შეძვრეთ მასში.პატიოსნებას სარგებლობა არ მოაქვს…” – ბოსეანი

“დამაკვირდი”

1. ”ღარიბი რომ ხარ,ეს ძალზე უსიამოვნო რამ არის.ღარიბიც რომ ხარ და კეთილიც – ეს უარესია,ხოლო როცა კეთილი ხარ,ღარიბიც და სილამაზეც გიყვარს,ეს უკვე სამმაგი უბედურებაა”. – მიხეილ ჯავახიშვილი

“დამაკვირდი”

1. “ეტყობა,ადამიანმა აკვნიდანვე უნდა ისწავლოს საკუთარი თავის შეცნობა,გაანალიზოს მხნეობისა და მოშვებულობის მიზეზი,სატკივარი თუ კარგი გუნება-განწყობილება.შეიცნო თავი შენი,ისევე დიდად მნიშვნელოვანია,

“დამაკვირდი”

1. “ბავშვობაში ღმერთს ველოსიპედს შევთხოვდი.მოგვიანებით,გავიგე,რომ ღმერთი სხვაგვარად მუშაობს.შემდეგ ველოსიპედი მოვიპარე და ღმერთს პატიებას შევთხოვდი”. – ალფონს გაბრიელ “ალ” კაპონე

“დამაკვირდი”

1. “აზროვნება ავადმყოფობაა,რომლითაც საბედნიეროდ,ძალზე ცოტანი ხდებიან ავად,რადგანაც მისი ეპიდემია უთუოდ კაცთა მოდგმის მოსპობას და გადაშენებას გამოიწვევდა”. – ანატოლ ფრანსი

“დამაკვირდი”

1. “ბოროტებაა არჩევნებში მონაწილეობის უფლება წაართვა ადამიანს,მაგრამ უფრო დიდი ბოროტებაა არჩევნებში მონაწილების სურვილი წაართვა მას”. – რობერ საბატიესი