Category Archives: სხვა

სხვადასხვა ხალხების ანდაზები

1. “არ არსებობს ადამიანი მწუხარების გარეშე; და თუკი ასეთი არსებობს,ის ადამიანი არ არის”. – (თურქული ანდაზა)

ნოე ჟორდანია “წინაპართა” შესახებ წერდა…

“ადამიანი თავის წინაპართა მემკვიდრეობის ტყვეა.მისი ცხოვრება მნიშვნელოვნადაა განსაზღვრული იმ გენით,რომლის მატარებლადაც გვევლინება.პიროვნება დაბმულია თავისი წარსულით,იმ ერთობ გრძელი საბელით,რაც მას არ ანებებს მიხვევ-მოხვევას,შორეულ გზებზე გადასვლას,რომ საბელს მოსწყდეს და სადმე უცნობ და უცხო ნიადაგზე გადავარდეს.

მიხეილ ჯავახიშვილის მიმართვა მოწინააღმდეგე ქართველ მწერლებს…

გენიალურმა ქართველმა მწერალმა და დიდმა ქართველმა მამულიშვილმა - მიხეილ ჯავახიშვილმა,რომელსაც პროლეტარული მწერლობის ქართველი წარმომადგენლები “ხალხის მტრობაში” სდებდნენ ბრალს,ერთ-ერთი გამოსვლისას შემდეგი სიტყვებით მიმართა:

ნიკო ლორთქიფანიძე თავსდამტყდარი ტრაგედიის შესახებ წერდა…

1920 წელს დიდებულ ქართველ მწერალს - ნიკო ლორთქიფანიძეს,თავს უდიდესი ტრაგედია დაატყდა: გარდაეცვალა პატარა ქალიშვილი ნაილი ლორთქიფანიძე.აღნიშნულმა ტრაგედიამ მწერალი იმდენად შეძრა,რომ თავისი საშინელი ტკივილი გულის სისხლით დაწერილ ერთ ნოველაში შემდეგი სახით გადმოგვცა:

“სიბრძნის წუთი”

ერთი უმდიდრესი ბიბლიოთეკის მფლობელმა მეფემ თავის მწიგნობართუხუცესს სთხოვა,შეერჩია მისთვის წასაკითხად ის წიგნები,რომელნიც მას სიბრძნეს აზიარებდა.სწავლულმა მეფის ბრძანება უმალვე შეასრულა.მის მიერ შერჩეულმა წიგნებმა კი უამრავი თარო შეავსო.

ლეო ქიაჩელი – “ეპიზოდი”

კატორღამისჯილმა და ციხიდან გაქცეულმა დიდმა ქართველმა მწერალმა – ლეო ქიაჩელმა (1884-1963 წლები),ერთი პერიოდის მანძილზე,თავი შვეიცარიის ქალაქ ჟენევას შეაფარა.ემიგრაციაში მყოფი ქართველი მამულიშვილი იმდენად სასოწარკვეთილი გახლდათ თავისი დუხჭირი მდგომარეობითა და სამშობლოდან მოწყვეტით,რომ მის მიერ წარმოებულ დღიურში შემდეგი სახის ჩანაწერი გააკეთა:

მიხეილ ჯავახიშვილი წერდა…

გენიალური ქართველი მწერალი,დიდი მამულიშვილი და ეროვნულ-განმათავისუფლებელი მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი - მიხეილ ჯავახიშვილი (1880-1937 წლები),რომელიც ჯერ სასტიკად იქნა ნაწამები ლავრენტი ბერიას თანდასწრებით და შემდგომ კი დახვრეტილი,იმ პერიოდის ქართველი მწერლებისა და ზოგადად,იმავე პერიოდის ქართული მწერლობის შესახებ ერთობ გულდაწყვეტილი წერდა:

ჟიულ კლარეტი – ალექსანდრე “უფროსი” დიუმას შესახებ აცხადებდა…

“ამბობენ,დიუმამ სამი თუ ოთხი თაობა გაართოო.მაგრამ დიუმამ გართობაზე მეტი გააკეთა: დიუმა თაობებს ანუგეშებდა. და თუ მან კაცობრიობა უფრო დიდსულოვანი დახატა,

ტერენტი გრანელი წერდა…

“გახსოვდეთ,რომ თქვენ სამშობლო გავალებთ თქვენი მშობლიური ენის შესწავლას”.

იოსებ სტალინი – “კადრები წყეტენ ყველაფერს”

საყოველთაოდ ცნობილი ფრთიანი ფრაზა - “კადრები წყვეტენ ყველაფერს”,საბჭოთა კავშირის გენსეკმა – იოსებ სტალინმა, 1935 წლის 4 მაისს სამხედრო აკადემიის კურსდამთავრებულთა გამოსაშვებ ღონისძიებაზე წარმოთქვა.თუმცა,მის მიერ წარმოთქმულ წინადადებაში,ძველი ლოზუნგი – “ტექნიკა წყვეტს ყველაფერს” –  ”კადრები წყვეტენ ყველაფერს” ლოზუნგით ჩაანაცვლა: