Category Archives: ფილოსოფია

ვინსენტ ვილემ ვან გოგი წერდა…

„თანდათან ვრწმუნდები,ღმერთზე მსჯელობა მის მიერ შექმნილი სამყაროს მიხედვით არ შეიძლება: ეს ხომ მისი უხეირო ეტიუდია.

ჟან დე ლაბრიუერი წერდა…

„ბევრს უკვირს,ადამიანები რატომ ერთ ოჯახად არ ცხოვრობენ,არ შეადგენენ ერთ ერს,არ ლაპარაკობენ ერთ ენაზე,არა აქვთ ერთნაირი ადათ-წესები და ერთი სარწმუნოება.

ედგარ ალან პო – „თაღლითობაც ზუსტი მეცნიერებაა”

„თაღლითობა,ანუ ის,რაც ამ მცნებაშია ნაგულისხმები,უკავშირდება ზმნას „თაღლითობს”, და ეს ამბავი ყველამ იცის.მაგრამ ისიცაა ცნობილი,ძნელია განსაზღვრა ამოქმედებული თაღლითობისა.

Genia.Ge-ს ფილოსოფიიდან…

„ჩვენ დავაბიჯებთ დედამიწაზე,მაგრამ გვებადება კი იმისი სურვილი,დავიხაროთ და გულდასმით დავათვალიეროთ ეს მიწა,დავათვალიეროთ ყველაფერი,რაც ჩვენს ფეხქვეშაა?

კონსტანტინე პაუსტოვსკი წერდა…

რუსული ლიტერატურის კლასიკოსი მწერალი - კონსტანტინე პაუსტოვსკი (1892-1968 წლები) წერდა:

ნოვალისი – „რა არის სინდისი?”

„სინდისი ყველა ადამიანს დაბადებით დაჰყვება თან შუამავლად.იგი ღმერთის მოციქულია დედამიწაზე და ამიტომაც ბევრისთვის უზენაეს საბოლოო ცნებად ქცეულა;

ნოვალისი – „ნეტავ ამქვეყნად როდის მოეღება ბოლო ტკივილს,ტანჯვასა და ბოროტებას?”

„ – ნეტავ ამქვეყნად როდის მოეღება ბოლო ტკივილს,ტანჯვასა და ბოროტებას?

ოთარ ჭილაძის ფილოსოფიიდან…

„შენ კი არა გაქვს არჩევანის უფლება,არამედ ყველაფერი იმაზეა დამოკიდებული,თუ რა ამოგივა ბედის ყუთიდან,რა ეწერება იმ ფურცელზე,ფურცლის იმ ნაგლეჯზე,რომელსაც,თავისი მიუდგომლობისა და სამართლიანობის დასადასტურებლად,ზღვის ვირთხას ამოაღებინებს ყუთიდან ბედის მწერალი.

ზურაბ კაკაბაძე – „ფულის ფეტიშიზმი”

„ადამიანი,ნაცვლად იმისა,რომ თავისი ცხოვრების შინაგანი ტენდენციების მიხედვით ზომავდეს და აფასებდეს საგანს,ამ უკანასკნელით ზომავს და აფასებს თავის ცხოვრებას,თვითონ ემორჩილება მას და მის განკარგულებაში ექცევა.

ქეიქაუს იბნ ყაბუსის მეტად საყურადღებო რჩევა-დარიგება

„ნუ მოისურვებთ ისეთი საიდუმლოს ცოდნას,რომელსაც თქვენთან არავითარი კავშირი არა აქვს.საიდუმლოს ნურავის გაანდობთ, და თუ მაინც იტყვით,მას საიდუმლოდ ნუღარ მიიჩნევთ.ხალხის თანდასწრებით ჩურჩულს ნურავის დაუწყებთ.კარგი სიტყვებიც რომ უჩურჩულოთ,მაინც ავი განზრახვა ეგონებათ,რადგან ადამიანს ხშირად ეპარება ეჭვი სხვის პატიოსნებაში.