Category Archives: ფილოსოფია

Genia.Ge-ს ფილოსოფიიდან…

„ბილწი რამ არის – წარმატება.ბილწი იმით არის,რომ ყალბი მსგავსება აქვს ღირსებასთან და მით ატყუებს ხალხს.ბრბოსათვის წარმატებას იგივე აზრი აქვს,რაიც ჭეშმარიტ ღირსებას.წარმატება იმდენად ემსგავსება ნიჭს,რომ ისტორიასაც კი ატყუებს.

ვიქტორ-მარი ჰიუგო – „ნუ გავამტყუნებთ ჩვენ შვილებს”

„ერთი რამ არის,რომ არ უნდა ვივიწყებდეთ: ზოგ შემთხვევაში მეტისმეტად მკაცრი მნიშვნელობით აღვნიშნავთ ხოლმე შვილების უმადურობას.

სოსო პაიჭაძე – „ხდება ხოლმე”

„ხდება ხოლმე: ერთ დღეს,სრულიად ჩვეულებრივ გუნებაზე მყოფი აღმოაჩენ,რომ არ იცი იმ ხის სახელი,რომელიც,რაც თავი გახსოვს,შენი სახლის წინ დგას ქუჩაში და ყოველდღე უყურებ,ხელით ეხები,ხანდახან ფოთოლსაც მიაწყვიტავ ან მის ჩრდილში შედგები ხოლმე სულის მოსაბრუნებლად.

სულხან-საბა ორბელიანი – „მტრების შესახებ”

„ყოველი მტერი ამის ცდაშია,რომ დრო შემოიგდოს და წაახდინოს.დიდს მტერს კაცი ან შეეხვეწება და ან გარდაეხვეწება.სწორს მტერს ან პასუხს უზამს,ან მოუფრთხილდება.

ჟან-ჟაკ რუსო – „სიტყვა”

„ადამიანი ლაპარაკობს,მაშასადამე,შეიძლება დასკვნა გამოიტანო მის საქმიანობაზე.განა სიტყვა არ აკეთებს ყველაფერს,რაც საჭიროა? ნუთუ მსჯავრს არა სდებენ მას?

Genia.Ge-ს ფილოსოფიიდან…

„უკეთუ თავაზიანადაც ითვლება ფუჭი ლაქლაქით ყველას დარეტიანება,უფრო მეტ ზრდილობად მიმაჩნია სხვებს ვაცალო ლაპარაკი,ყურადღებით ვისმინო მათი სიტყვები და არა ჩემი საკუთარი ყბედობა,

„ასე ემართება ადამიანს,როდესაც კარგავს ყველაფერს!”

თავისი დროის ერთ-ერთი უდიდესი ფლორენციელი სახელმწიფო მოღვაწის – კოზიმო I მედიჩის კარზე მოღვაწე მდიდარი ფლორენციელი ბანკირი – ლუკა პიტი (1398-1472 წლები),მედიჩების დინასტიის უერთგულესი ქვეშევრდომი და მსახური გახლდათ.

ჟან-ჟაკ რუსოს ფილოსოფიიდან…

„ადამიანი მეტისმეტად კეთილი არსებაა,რათა გახდეს სხვა ადამიანთა იარაღი,არ უნდა გამოვიყენოთ იგი რაიმე საქმისათვის,თუ არ დავეკითხეთ,შეჰფერის თუ არა ეს საქმე მას,

„აი,მარადისობის სიმბოლო!”

აი,მარადისობის სიმბოლო,საშინელი მარადისობისა… როცა კაცი მარტო რჩება და აღარ გასცქერის მომავალსა და ოცნებას,თვალწინ გადაეშლება შემზარავი უფსკრული მარადისობისა.

„ხეც ადამიანს ჰგავს!”

ერთი მრავლისმეტყველი აფრიკული ანდაზაა: „ბუმბერაზი ხეები ეცემიან, და მათი ფოთლებით თხები კი იკვებებიანო”.ხეც ხომ ადამიანსა ჰგავს.ხეც ხომ სულდგმულია,