“დამაკვირდი”

1. “ამჟამად ბრძენი ვარ,ვინაიდან წინათ გიჟი ვიყავი.ოჰ,ფილოსოფოსო,რომელიც მხოლოდ მსწრაფლწარმავალ მოვლენას ამჩნევ,რაოდენ ვიწროა შენი ჰორიზონტი! შენი თვალი იმისთვის არ გამოდგება,რომ ვნებათაღელვის ნიადაგქვეშეთში მუშაობა დაინახოს”. – იოჰან ვოლფგანაგ ფონ გოეთე

ანრი მარი ბეილის (სტენდალი) რომანიდან – “წითელი და შავი”

1. “თუ განზრახული გაქვთ ეპირფეროთ ამა ქვეყნის ძლიერთ,თქვენი საუკუნო დაღუპვა აუცილებელია.შეიძლება ქონება შეიძინოთ,მაგრამ იძულებული იქნებით ზიანი მიაყენოთ ჩაგრულთ,ელაქუცოთ პრეფექტის მოადგილეს,ქალაქის მერს,ყოველ წარჩინებულ პირს და თქვენივე საკუთარი ვნებათაღელვის მონა გახდეთ:

“ბიბლიოთეკების” შესახებ…

1. “ბიბლიოთეკა” – ბერძნული წარმომავლობის მქონე სიტყვაა და “წიგნსაცავს” აღნიშნავს”.იგი,წარმოადგენს იმ კულტურულ-საგანმანათლებლო და დამხმარე სამეცნიერო დაწესებულებას,რომელიც სისტემატურად კრეფს ბეჭდვით ნაწარმოებებს,იცავს მათ და საშუალებას იძლევა საზოგადოებამ ისარგებლოს მასში წარმოდგენილი წიგნებით.

გინფორტი – “რეალური ისტორიიდან აღებული საოცარი ლეგენდა”

გინფორტი – წარმოადგენდა საფრანგეთის ქალაქ ლიონში XIII საუკუნეში მობინადრე იმ საყოველთაოდ ცნობილ გრეიჰაუნდის ჯიშის ძაღლს,რომელიც,მიუხედავად კათოლიკური ეკლესიის წინააღმდეგობისა,ადგილობრივებისათვის დიდი ხნის მანძილზე,მაინც არაოფიციალურ წმინდანად იყო მიჩნეული და მას “წმინდა გინფორტად” მოიხსენიებდნენ.

ინდირა პრიადარშინი განდის მოსაზრებები…

1. ”ადამიანები მიდრეკილები არიან თავიანთი მოვალეობები დაივიწყონ,თუმცა ყოველთვის ახსოვთ თავიანთივე უფლებები”. 

ჟორჟ ჟაკ დანტონის მოსაზრებები…

1. “აჩვენეთ ჩემი თავი ადამიანებს.იგი ღირსეულად იმსახურებს მათ ყურადღებას”. 

მაქსიმილიან ფრანსუა მარი ისიდორ რობერსპიერის შესახებ…

მაქსიმილიან ფრანსუა მარი ისიდორ რობერსპიერი (1758-1794 წლები) – წარმოადგენდა იმ ფრანგ რევოლუციონერს და იაკობინელთა ლიდერს,რომელმაც უდიდესი გავლენა მოიპოვა დიდი ფრანგული რევოლუციის შემდეგ.როგორც ცნობილია,რევოლუციის დასრულებიდან მალევე,სწორედ მან განახორციელა საშინელი რეპრესიები და სისხლის მდინარეები ადინა საფრანგეთში.

ლევ ტროცკის მოსაზრებები…

1. ”რუსეთი ჩვენი მტერია.იგი დასახლებულია იმ უკუდო და ბოროტი მაიმუნებით,რომელთაც,რატომღაც ადამიანებად მოიხსენიებენ…”

ყრუვ გიორგი (მგელიაშვილი) – “ანდერძი”

ფიქრებშია ვარ გართული,

ცრემლი ჩამამდის თვალზედა,

კონჩინო კონჩინი

კონჩინო კონჩინი – დაიბადა 1575 წელს იტალიის ქალაქ ფლორენციაში,ცნობილი ფლორენციელი ნოტარიუსის ოჯახში.იგი წარმოადგენდა საყოველთაოდ ცნობილ ცინიზმითა და ბარბაროსული მეთოდებით განთქმულ ავანტურისტს.