გიორგი V “ბრწყინვალე” – მოკლე დახასიათება…

ჟამთააღმწერელი:

“ვითარცა მარგალიტისათვის თქმულ არს მარტოება უმჯობესისათვის,

“დამაკვირდი”

1. მთავარი ის კი არ არის რა შექმნეს ჩემგან,არამედ ის თუ რა შევქმენი მე იმისგან,რაც შექმნეს მათ. – “ჟან პოლ სარტრი”

“ცუდი კალიგრაფიის მქონე ცნობილი ადამიანები”

1. ლევ ტოლსტოის კალიგრაფიის გარკვევა,მხოლოდ და მხოლოდ მის მეუღლეს – სოფია ბერს შეეძლო.იგი კარგად იცნობდა მეუღლის ნაწერებში გაკეთებულ ნიშნებსა და დამატებებს,რომელსაც მწერალი მრავლად იყენებდა ამა თუ იმ ნაწარმოების წერის დროს.

სოლომონ დოდაშვილის “პროკლამაცია”

“ქვეყნის დაარსებიგან მამულსა ჩვენსა აქვნდა თვისი საკუთარი მდგომარეობა.აქვნდა თვისი სჯულნი,თვისი სარწმუნოება,თვისი ენა და თვისი ჩვეულება და ჰყვანდა ყოველსა დროსა საკუთარი ხელმწიფე და არაოდეს არ იყო მოკიდებული სხვასა ზედა და არცა მონა,ვითარცა აწ არს მამული ესე ჩვენი და ჩვენი ხმა,სახელი. (ავტორი გენია.ჯი)

ანზორ აბულაშვილი – “ყველაზე მეტი”

სიცილის მეტი რა ისმის,

მაგრამ

“ემპირიოკრიტიციზმი”

“ემპირიოკრიტიციზმი” -  ბერძნულ ენაზე აღნიშნავს – “გამოცდილებას და კრიტიკას”.იგი გახლავთ სუბიექტირ-იდეალისტური მიმართულება ფილოსოფიაში,რომელიც შესაძლებელია მოვიხსენიოთ,როგორც – <გამოცდილების კრიტიკა> ან <კრიტიკა გამოცდილების პოზიციიდან>.

პიტერ სინგერი

პიტერ სინგერი - დაიბადა 1946 წლის 6 ივლისს მელბურნში,იმ ებრაელების ოჯახში,რომლებიც 1938 წელს იქნენ ემიგრირებული ავსტრიის დედაქალაქ ვენიდან,ფაშისტური გერმანიის ავსტრიაში შეჭრის შედეგად.იგი გახლავთ დიდი ავსტრალიელი სამართალმცოდნე და ფილოსოფოსი.

“უბუნტუ”

“უბუნტუ” - ზულუსა და კოსას ენაზე აღნიშნავს – “ადამიანობას”.იგი გახლავთ სამხრეთაფრიკული ეთიკისა და ჰუმანისტური ფილოსოფიის მიმართულება,რომლის ძირითადი თეზისები დამყარებულია – ადამიანთა შორის კეთილ ურთიერთობებზე,ლოიალობაზე,ჰუმანიზმსა და ერთგულებაზე.

სოკრატე – “ეპიზოდი”

გენიალურ ძველბერძენ ფილოსოფოსსა და სწავლულს - სოკრატეს (ძვ.წ.აღ-ით 470-399 წლები),იმ პერიოდის საბერძნეთში ყველა იცნობდა.მის სიბრძნეს,დიდ პატივს მიაგებდნენ და არა ერთ რჩევა-დარიგებასაც იღებდნენ დიდი ფილოსოფოსისგან.

“გაუთვითცნობიერებელი რჩევა”

“ცხენები ყოველთვის იქნებიან.ავტომობილები კი,უბრალოდ ჩვენი დროის საოცრებებია”, –