Category Archives: ფილოსოფია

“ემოტივიზმი”

“ემოტივიზმი” - ინგლისურ ენაზე “Emotivism”,ითარგმნება როგორც ემოციის გამომწვევი და იგი გახლავთ მეტაეთიკური თეორია (ნეოპოზიტივისტური ეთიკის ერთ-ერთი მიმდინარეობა),რომლის თანახმადაც ეთიკური გამონათქვამი წარმოადგენს არა როგორც ლოგიკურ მსჯელობას,არამედ განსაკუთრებულ გამოხატულებას მოლაპარაკის ემოციისა. (ავტორი გენია.ჯი)

“მიზოლოგია”

“მიზოლოგია” - ინგლისურ ენაზე Misology”,წარმოადგენს ფილოსოფიურ ტერმინს,რომელიც მომდინარეობს ბერძნული სიტყვიდან (“მიზოს” აღნიშნავს სიძულვილს,ხოლო “ლოგია” – სიტყვას).

ვასუბანდჰუ

ვასუბანდჰუ - დაიბადა განდჰარას ისტორიულ რეგიონში და მოღვაწეობდა ჩვ.წ.აღ-ით IV საუკუნეში.იგი წარმოადგენდა ერთ-ერთ უდიდეს ინდოელ ფილოსოფოსს,ენციკოლოპედისტსა და ბუდისტ ბერს,რომლის სახელიც დაკავშირებულია,მის ძმასთან – ასანგასთან ერთად,ყველასათვის ცნობილ “იოგაჩარას” ფილოსოფიური სკოლის დაარსებასთან.

“დეონტოლოგიური ეთიკა”

“დეონტოლოგიური ეთიკა” - ინგლისურ ენაზე “Deontological ethics”,ბერძნული წარმომავლობის სიტყვაა და აღნიშნავს – “საჭოროს,აუცილებელს” და “მოძღვრებას”.იგი წარმოადგენს ეთიკის ნაწილს,რომელიც განიხილავს მოვალეობისა და ჯერარსის პრობლემებს.

ლუციუს ანეუს კორნუტუსი

ლუციუს ანეუს კორნუტუსი - დაიბადა ჩრდილოეთ აფრიკაში,კერძოდ თანამედროვე ლიბიის ანტიკურ ქალაქ ლეპტის-მაგნაში,თუმცა ცხოვრების უმეტესი ნაწილი რომში გაატარა.იგი წარმოადგენდა ახ.წ.არ-ით I საუკუნის ერთ-ერთ უდიდეს ფილოსოფოსს,რომლის უმთავრესი ხედვები სტოიციზმის ფილოსოფირ ხედვებზე იყო დაყრდნობილი.

ფრიდრიხ ნიცშეს ფილოსოფიური ხედვა – “ეპიზოდი”

“დიდებული გონების პატრონი სკეპტიკოსია,ზარატუსტრა სკეპტიკოსია,ძალაუფლება,თავისუფლება,რაც კი გონებიდან მომდინარეობს,თავის თავს სკეფსისით განამტკიცებს; ყოველი გონება,რომელსაც სურს დიდება,რომელიც საიმისოდ საშუალებებს საჭიროებს,უთუოდ სკეპტიკოსი უნდა იყოს.

პოლემონე

პოლემონე - დაიბადა დაახლოებით ძვ.წ.აღ-ით 350 წელს,საკმაოდ შეძლებულ ოჯახში.იგი წარმოადგენდა დიდ ძველბერძენ ფილოსოფოსა და სწავლულს,რომლის უმთავრეს ფილოსოფიურ ხედვებს “პლატონიზმი” წარმოადგენდა.

იმანუელ კანტის ფილოსოფიიდან…

“ადამიანი გადაჭრით უნდა გამოვიდეს შებოჭილი პირადული ჩარჩოებიდან.მოიქეცი ისე,რომ ყოველთვის მიმართავდე კაცობრიობას,შენი სახითაც და სხვათა სახითაც,ისევე როგორც მიმართავ მიზანს,

სოფისტები

ძვ.წ.აღ-ით V საუკუნის მესამე ათწლედიდან საბერძნეთის სოციალ-პოლიტიკურ ცხოვრებაში მოხდა გარდატეხა. მოგერიებულ იქნა სპარსეთის ურდოების შემოსევა,რამაც პატრიოტული აღფრთოვანება გამოიწვია.

კონფუცი „სიმართლის” შესახებ…

„სიმართლე – დასაწყისი და დასასრულია ყოველი არსისა. სიმართლე რომ არ ყოფილიყო, არ იქნებოდა არაფერი. ამიტომ ბრძენნი სიმართლეს საუნჯედ თვლიან.