Category Archives: ფილოსოფია

იმანუელ კანტის ფილოსოფიიდან…

“ადამიანი გადაჭრით უნდა გამოვიდეს შებოჭილი პირადული ჩარჩოებიდან.მოიქეცი ისე,რომ ყოველთვის მიმართავდე კაცობრიობას,შენი სახითაც და სხვათა სახითაც,ისევე როგორც მიმართავ მიზანს,

სოფისტები

ძვ.წ.აღ-ით V საუკუნის მესამე ათწლედიდან საბერძნეთის სოციალ-პოლიტიკურ ცხოვრებაში მოხდა გარდატეხა. მოგერიებულ იქნა სპარსეთის ურდოების შემოსევა,რამაც პატრიოტული აღფრთოვანება გამოიწვია.

კონფუცი „სიმართლის” შესახებ…

„სიმართლე – დასაწყისი და დასასრულია ყოველი არსისა. სიმართლე რომ არ ყოფილიყო, არ იქნებოდა არაფერი. ამიტომ ბრძენნი სიმართლეს საუნჯედ თვლიან.

დიაგორა მილოსელი

დიაგორა მილოსელი (მოღვაწეობდა ძვ.წ.აღ-ით V საუკუნეში) – დაიბადა ეგეოსის ზღვაში მდებარე,ვულკანური წარმოშვების კუნძულ მილოსზე (საბერძნეთი).დიაგორა წარმოადგენდა გამოჩენილ ძველბერძენ ფილოსოფოსს (სოფისტი) და პოეტს,რომელსაც ანტიკური ხანის ავტორები მოიხსენიებდნენ,როგორც “ათეისტს”.

“ცხოვრების ფილოსოფია”

“ცხოვრების ფილოსოფია” - ინგლისურ ენაზე “Philosophy of Life”,წარმოადგენდა ირაციონალურ მიმდინარეობას ევროპულ ფილოსოფიაში,რომელმაც განსაკუთრებული აღიარება ჰპოვა – გერმანიაში,XIX საუკუნის დასასრულსა და XX საუკუნის დასაწყისში.

ჯოვანი ბოკაჩოს ნააზრევი…

„სიმდიდრე და სიბრძნე მხრებზე წამოსხმული ბეწვეულის სიმძიმეში კი არაა, არამედ იმაში, რაც ადამიანებს ხალას გულებში აქვთ; ყველამ გაიგოს, რაოდენ დიდი სისულელეა ფიქრი, თითქოს ბუნება ისე მტრულადაა ჩვენდამი განწყობილი და ღმერთი ისე უმოწყალოა,

სოკრატეს ფილოსოფიიდან…

“სოკრატე უკეთ მსჯელობდა სიქველეზე,ვიდრე პითაგორა,მაგრამ ისიც არ იყო მთლად სწორი,რამდენადაც სიქველეს აქცევდა ცოდნად.ეს სწორედ რომ შეუძლებელია,ვინაიდან ყოველგვარი ცოდნა დაკავშირებულია რაღაც საფუძველთან,საფუძველი კი არსებობს მხოლოდ აზროვნებაში,ის მაშასადამე,ათავსებს ყველა სიქველეს სულის მოაზროვნე ნაწილში.

“გიმნოსოფისტები”

“გიმნოსოფისტები” - ინგლისურ ენაზე “Gymnosophists”,აღნიშნავს “შიშველ ფილოსოფოსებს” ან შესაძლოა “შიშველ ბრძენებს”.აღნიშნული სახელწოდება გახლავთ ბერძნული წარმომავლობის მქონე და ასე მოიხსენიებენ იმ ინდოელ ფილოსოფოს-ასკეტებს,რომლებიც არ ატარებენ ტანისამოსს,რადგან მას არანაირ ფასეულობად არ მიიჩნევენ და შესაბამისად “ზედმეტ ტვირთადაც” მიიჩნევენ.

“არქე”

“არქე” - ინგლისურ ენაზე “Arche”,ბერძნული ენიდან ითარგმნება,როგორც – “საწყისი”,”საფუძველი”.იგი წარმოადგენს სოკრატემდელ ძველბერძნულ ფილოსოფიას,რომელიც დაფუძნებულია,პირველსაწყისსა და სუბსტრატზე (რაიმე მოვლენათა საერთო საფუძველი),რომელიც საბოლოო ჯამში ჰქმნის ერთიან სამყაროს.

ფედონ ელიდელი

ფედონ ელიდელი - მოღვაწეობდა ძვ.წ.აღ-ით IV საუკუნეში.იგი წარმოადგენდა დიდ ძველბერძენ ფილოსოფოსს,სოკრატეს მოსწავლესა და პლატონის ცნობილი დიალოგის – “ფედონის” უმთავრეს გმირს.