Category Archives: მეცნიერება

ნიკოლოზ კოპერნიკი – “ეპიზოდი”

1512 წელს გენიალურმა პოლონელმა ასტრონომმა,მათემატიკოსმა და მექანიკოსმა - ნიკოლოზ კოპერნიკმა (1473-1543 წლები) გამოაქვეყნა 40 გვერდიანი ნაშრომი – “მცირე კომენტარები ციური სხეულების მიმოქცევის ჰიპოთეზის შესახებ”,რომელშიც პირველად იქნა განმარტებული სამყაროს ჰელიოცენტრული სისტემა.

ფილოსემიტიზმი

ფილოსემიტიზმი – ბერძნული წარმომავლობის მქონე სიტყვაა: Phileo აღნიშნავს – “მიყვარს”,ხოლო Semit – “სხავასხვა ხალხებს”.იგი გახლავთ არაებრაელების მიერ ებრაელი ხალხის,მათი რელიგიისა და ისტორიის მიმართ გამოჩენილი სათანადო დაფასების,სიყვარულისა და დაინტერესების ცნება.

პლუტონი – “ეპიზოდი”

მზის სისტემის ჯუჯა პლანეტა – პლუტონი აღმოჩენილი იქნა 1930 წლის 18 თებერვალს აშშ-ი მდებარე ქალაქ ფლაგსტაფში განთავსებული “ლუოელის ობსერვატორიის” 23 წლის  ამერიკელი ასტრონომის – კლაიდ უილიამ ტომბოს (1906-1997 წლები) მიერ.

როგორ ერკვეოდნენ ინკები მათემატიკურ მეცნიერებაში?

კოლუბამდელი ამერიკის ერთ-ერთი უდიდესი იმპერიის – ინკების მაცხოვრებელი ხალხი არანაკლებად იყო გათვითცნობიერებული მათემატიკურ მეცნიერებაში,ვიდრე მაიას უნიკალური ცივილიზაციის მქონე ხალხი და ამას უამრავი ისტორიული დოკუმენტი ადასტურებს.

პეტროგრაფია – “ეპიზოდი”

პეტროგრაფია – წარმოადგენს დამოუკიდებელ მეცნიერებას,რომელიც ფოკუსირებას ახდენს ქანების დეტალურ დაკვირვებაზე.იგი იკვლევს ქანთა მინერალოგიურ და ქიმიურ შემადგენლობას.

ლიბანიოსი – ბაკურ იბერიელის შესახებ წერდა…

დიდ ანტიოქიელ ფილოსოფოს-ნეოპლატონიკოსს,რიტორსა და პედაგოგს – ლიბანიოსს (314-393 წლები),როგორც ცნობილია უამრავი მოწაფე,მიმდევარი და მეგობარი ჰყავდა,მაგრამ მათგან ყველაზე ახლობელ,სათაყვანო და საყვარელ ადამიანს,გენიალური ქართველი ფილოსოფოსი,რიტორი და უბადლო სარდალი ბიზანტიის საიმპერატორო კარზე – ბაკურ იბერიელი (IV საუკუნე) წარმოადგენდა.

კლოდ გასპარ ბაშე დე მეზირიაკი

კლოდ გასპარ ბაშე დე მეზირიაკი – დაიბადა 1581 წლის 9 ოქტომბერს საფრანგეთის აღმოსავლეთით მდებარე პატარა ქალაქ ბურკ-ან-ბრესში.იგი წარმოადგენდა ერთ-ერთ პირველ წევრს საფრანგეთის სამეცნიერო აკადემიისა,მათემატიკოსს,პოეტს,მთარგმნელსა და ლინგვისტს.

ჰიპერთიმეზია – (ჰიპერთიმეზიული სინდრომი)

ჰიპერთიმეზია – წარმოადგენს ადამიანის განსაკუთრებულ შესაძლებლობას (უნარს) ახსოვდეს,ან მეხსიერებაში აღიდგინოს ძალიან ბევრი და მაღალი რაოდენობის ინფორმაცია საკუთარი ბიოგრაფიიდან.

Undulatus asperatus – “ჯოჯოხეთის ცა”

Undulatus asperatus  - წარმოადგენს უიშვიათესი ტიპის ღრუბლებს,რომლებსაც თავისი უჩვეულო და საშინელი ფორმების გამო – “ჯოჯოხეთის ცას” უწოდებენ.პირველი ფოტოები ამ საოცარ ბუნებრივ მოვლენაზე გადაღებულ იქნა დიდ ბრიტანეთსა და ახალ ზელანდიაში.

C/1996 B2 (კომეტა – “ჰიაუტაკე”) – (კომეტის ყველაზე გრძელი კუდი)

C/1996 B2 – წარმოადგენს ხანგრძლივპერიოდულ კომეტას,რომელიც აღმოჩენილ იქნა 1996 წლის 30 იანვარს იაპონელი მოყვარული-ასტრონომის – იუძი ჰიაუკატეს მიერ. C/1996 B2 აღნიშნული კომეტის სამეცნიერო და ოფიციალური სახელწოდებაა,თუმცა მას მეცნიერები ხშირად აღმომჩენის სახელით – “ჰიაუტაკე”-თიც მოიხსენიებენ.