Category Archives: ლიტერატურა

ამონარიდები ჩარლზ დიკენსის რომანიდან – „პიკვიკის კლუბის ჩანაწერები”

„უსიტყვო შემოხედვა, იმის შეგრძნება, რომ გაგაჩნია თუნდაც ერთი ადამიანის თანაგრძნობა, როდესაც ყველამ მიგატოვა, წარმოადგენს ღერძს, დასაყრდენს, ნუგეშს – დიდ უბედურებაში, რომელსაც ვერავითარი განძი ვერ გამოისყიდის”.

ამონარიდები პროსპერ მერიმეს ლიტერატურული ქმნილებიდან – „არსენ გიიო”

„თქვენ ვერც კი წარმოიდგენთ, რისი გაკეთება შეუძლია ადამიანს, როცა ერთი გროშიც არ გააჩნია”.

ამონარიდები პროსპერ მერიმეს ნოველებიდან…

„ რა მნიშვნელობა აქვს საიდან მოდის რჩევა, ოღონდ ის კარგი იყოს”. – (კარმენი)

ამონარიდები ჰაინრიხ ბიოლის რომანიდან – „უკაცო სახლი”

„მამაკაცი იმაზე უკეთეს ვერაფერს შესთავაზებს ქალს, თუ არა – ცოლად გამომყევიო”.

ამონარიდები სეი სიონაგონის დღიურების კრებულიდან – „მარტოობის ჟამს ჩანაწერები”

„ჩემს თავზე მევე მეცინება – მეც ყველაფრის გაგება რომ მომინდა!”

გუსტავ ფლობერის „მადამ ბოვარი”-ს შესახებ…

„ავტორი ათასნაირად შეეცადა, მოეხმარა მისთვის ხელმისაწვდომი ყველა ლამაზი სიტყვა ამ ქალის ასაწერად. მაგრამ შეეცადა თუ არა ის ამასთან ერთად აეწერა მისი სულიერი სამყარო? სრულიადაც არა. გული? არა. მისი ჭკუა? ვაი, რომ არც ეს.

ამონარიდი ჯეიმს მალაჰან კეინის ნოველიდან – „ორმაგი დაზღვევა”

„თუ თქვენ სასაცილოდ გეჩვენებათ, რომ მზად ვარ კაცი მოვკლა რაღაც ერთი მუჭა ჟეტონისთვის, დაფიქრდით, ის თუ არის სასაცილო, მთელი სიცოცხლე ბედის ბორბალქვეშ იყო მოქცეული და უცებ შტურვალივით დაიწყო მისი ტრიალი.

ამონარიდები ლიტერატურული ნაწარმოებებიდან…

„არ არის ჩემს რწმენაზე უფრო მტკიცე და მგზნებარე, რწმენისა, რომ შებორკილი მოაზროვნე აჯობებს გონებაჩლუნგ ჯალათებს, რომ დაჩაგრული მშრომელი აჯობებს მძვინვარე მოძალადეს, ცოდნა დასჯაბნის სიცრუეს!..” – ვასილ იანი (ჩინგიზ-ხანი)

ამონარიდები საბაჰათინ ალის რომანიდან – „ეშმაკი ჩვენს სულში”

„ირგვლივ იმდენი ჭუჭყია, რომ სუფთად ყოფნის მხოლოდ ერთი გზა არსებობს – განმარტოება და საზოგადოებასთან ყოველგვარი კავშირის გაწყვეტა”.

ამონარიდები ლიტერატურული ნაწარმოებებიდან…

„დავიწყებაზე უბადრუკი და საზიზღარი ამქვეყნად არაფერი მეგულება”. – ჰაინრიხ ჰაინე (ავანტიურისტ ფელიქს კრუსის აღსარება)