Category Archives: ლიტერატურა

ამონარიდები ჯეიმზ ჯოისის რომანიდან – „ულისე”

„საკუთარ არსებაში დავიარებით და ვხდებით ყაჩაღებს, მოჩვენებებს, გოლიათებს, ბებრებს, ყმაწვილებს, ცოლებს, ქვრივებს, რაყიფ ძმებს. მაგრამ ისევ და ისევ, მუდამ საკუთარ თავს ვხვდებით”.

ამონარიდი ირვინგ სტოუნის ბიოგრაფიული რომანიდან – „წყურვილი სიცოცხლისა”

„ – მუშაობა? ფუი, რა სისულელეა! რა ფასი აქვს ჩემს ნახატებს? ვის სჭირდება? ვინ იყიდის მათ? ან ვინ იქნება, რომ ერთი გამამხნევებელი სიტყვა მაინც წამოსცდეს, მითხრას, მშვენივრად დაგინახავს ბუნება და ლამაზად გადმოგიხატავსო!

ამონარიდები ჩარლზ დიკენსის რომანიდან – „პიკვიკის კლუბის ჩანაწერები”

„უსიტყვო შემოხედვა, იმის შეგრძნება, რომ გაგაჩნია თუნდაც ერთი ადამიანის თანაგრძნობა, როდესაც ყველამ მიგატოვა, წარმოადგენს ღერძს, დასაყრდენს, ნუგეშს – დიდ უბედურებაში, რომელსაც ვერავითარი განძი ვერ გამოისყიდის”.

ამონარიდები პროსპერ მერიმეს ლიტერატურული ქმნილებიდან – „არსენ გიიო”

„თქვენ ვერც კი წარმოიდგენთ, რისი გაკეთება შეუძლია ადამიანს, როცა ერთი გროშიც არ გააჩნია”.

ამონარიდები პროსპერ მერიმეს ნოველებიდან…

„ რა მნიშვნელობა აქვს საიდან მოდის რჩევა, ოღონდ ის კარგი იყოს”. – (კარმენი)

ამონარიდები ჰაინრიხ ბიოლის რომანიდან – „უკაცო სახლი”

„მამაკაცი იმაზე უკეთეს ვერაფერს შესთავაზებს ქალს, თუ არა – ცოლად გამომყევიო”.

ამონარიდები სეი სიონაგონის დღიურების კრებულიდან – „მარტოობის ჟამს ჩანაწერები”

„ჩემს თავზე მევე მეცინება – მეც ყველაფრის გაგება რომ მომინდა!”

გუსტავ ფლობერის „მადამ ბოვარი”-ს შესახებ…

„ავტორი ათასნაირად შეეცადა, მოეხმარა მისთვის ხელმისაწვდომი ყველა ლამაზი სიტყვა ამ ქალის ასაწერად. მაგრამ შეეცადა თუ არა ის ამასთან ერთად აეწერა მისი სულიერი სამყარო? სრულიადაც არა. გული? არა. მისი ჭკუა? ვაი, რომ არც ეს.

ამონარიდი ჯეიმს მალაჰან კეინის ნოველიდან – „ორმაგი დაზღვევა”

„თუ თქვენ სასაცილოდ გეჩვენებათ, რომ მზად ვარ კაცი მოვკლა რაღაც ერთი მუჭა ჟეტონისთვის, დაფიქრდით, ის თუ არის სასაცილო, მთელი სიცოცხლე ბედის ბორბალქვეშ იყო მოქცეული და უცებ შტურვალივით დაიწყო მისი ტრიალი.

ამონარიდები ლიტერატურული ნაწარმოებებიდან…

„არ არის ჩემს რწმენაზე უფრო მტკიცე და მგზნებარე, რწმენისა, რომ შებორკილი მოაზროვნე აჯობებს გონებაჩლუნგ ჯალათებს, რომ დაჩაგრული მშრომელი აჯობებს მძვინვარე მოძალადეს, ცოდნა დასჯაბნის სიცრუეს!..” – ვასილ იანი (ჩინგიზ-ხანი)