“დამაკვირდი”

1. „სკოლა ციხეს უფრო ჰგავს,ვიდრე საგანმანათლებლო დაწესებულებას,ხოლო მასწავლებლები ზედამხედეველებს.იქ მშობლები ბავშვს იმიტომ უშვებენ,რომ დროებით მაინც,თავი აარიდოს მასზე ზრუნვას”. – ჯორჯ ბერნარდ შოუ

შოთა ნიშნიანიძე – “ეშმას ჩივილი”

ეშმაკობაში ვბერდები

და არცთუ ისე უიღბლოდ.

ილია ჭავჭავაძის “რჩევა” ქართველ სტუდენტებს…

“მე მესმის მთელი პატიოსნება და კეთილშობილება თქვენ მიერ მოწადინებულისა… მაგრამ რა ვქნათ? ბედმა იმისთანა დღეში ჩაგვაგდო,რომ ჩვენის სიკეთისაგან სხვისთვის ვერ გავწირავთ ვერარას,

ფრიდონ ხალვაში – “აღმართ-დაღმართი”

სანამ აღმართ-დაღმართ დავალ,

სანამ სიცოცლეზე ვმღერი,

ნიკო ლორთქიფანიძის ნააზრევი…

“მე ვიცი არც სასუფეველი მომელის ცათა შინა და არც სახელი,დიდება და თაყვანისცემა ამ ქვეყნად,მაგრამ მე ძეგლი უნდა დამიდგან არა იმიტომ,რომ მწერლობაში ვმუშაობდი,პოლიტიკაშიც ოდნავ ვიღებდი მონაწილეობას,

“ფარდობითობის თეორიის” შესახებ…

კლასიკური ფიზიკის ფუძემდებლები იყვნენ გალილეო გალილეი და ისააკ ნიუტონი.ნიუტონმა თავისი სისტემა სივრცისა და დროის თაობაზე ფაქტობრივად შექმნა გალილეის ცდების საფუძველზე.ნიუტონის კლასიკურ ფიზიკაში სივრცე სამი განზომილებით განისაზრვრება.ესაა – სიგრძე,სიგანე და სიმაღლე.

“ქართველი ხალხის წარმოშობის საკითხი”

ქართველი ხალხი,ისევე როგორც მსოფლიოს სხვა ხალხი,ხანგრძლივი და რთული ისტორიული პროცესის შედეგად ჩამოყალიბდა.ამ პროცესისადმი თვალის გადევნება შეიძლება ტომებისა და ტომთა კავშირების წარმოქმნის დროიდან.

ალექსანდრე ბლოკი – “იესოს ტაძარში გალობდა ქალწული”

იესოს ტაძარში გალობდა ქალწული,

ყველასთვის,ვინც ქვეყნად ზღვაშია გასული,

ვახუშტი ბატონიშვილი/ბაგრატიონი “მატიანეს” შესახებ”…

“მატიანე განარჩევს კეთილსა და ბოროტსა,მატიანე აღამაღლებს კეთილის ქმნულებასა და ჰგმობს უკეთურთ ქმნილებასა,მატიანე მეტყველებს ჭეშმარიტსა და არა სცბის და მოწმობს სხვათა და სხვათა,

ფუძიკარა კიესკე – “ო,ეს ცხოვრება!”

ო,ეს ცხოვრება! – წარმავალი,ფუჭი და ხრწნადი!

ეს ფაციფუცი! ეს სიზმარი და არა ცხადი!