დეკანოზი თავმას ჩოხელი – “სატრფიალო”

ქალავ,მოგტაცებ დედ-მამას,

გადაგატარებ ქარებსა,

“ცხოვრების ფილოსოფია”

“ცხოვრების ფილოსოფია” - ინგლისურ ენაზე “Philosophy of Life”,წარმოადგენდა ირაციონალურ მიმდინარეობას ევროპულ ფილოსოფიაში,რომელმაც განსაკუთრებული აღიარება ჰპოვა – გერმანიაში,XIX საუკუნის დასასრულსა და XX საუკუნის დასაწყისში.

ოტომო-ნო ტაბიტო

ოტომო-ნო ტაბიტო - დაიბადა,დაახლოებით 662 წელს იაპონიაში.იგი წარმოადგენდა ერთ-ერთ უდიდეს იაპონელ პოეტს,რომელიც თავის მხრივ მამა გახლდათ,ასევე დიდი იაპონელი პოეტისა და “მანიოსიუს” ანთოლოგიის შემქმნელის (კრებული,რომელშიც მოთავსებულია სხვადასხვა ავტორის რჩეული თხზულებანი,უპირატესად ლექსები) – ოტომო-ნო იაკამოტისა.

„სიკვდილით დასჯილი ლიტერატორები”

„მართლმსაჯულება” – რომელსაც უმეტეს შემთხვევებში არ ახასიათებს ჰუმანიზმი, თავის სიტყვას ყოველთვის აღასრულებს და აღასრულებს ისე, რომ არ ზოგავს არც უბრალო მოკვდავთ და არც სახელოვანთ

“ფრაზეოლოგია კინოფილმებიდან”

1. – როგორ არ გრცხვენია,ბავშვს რომ ატყუებ?

- რა ვქნა?! მის გაზრდას ვერ დაველოდები…

“ფრაზეოლოგია მულტიპიკაციური ფილმებიდან”

1. იმისათვის,რომ ერთმანეთს ხელი ჩამოვართვათ,აუცილებელ წინაპირობას წარმოადგენს – გვქონდეს ხელები.

“ნორვეგიული სიბრძნე”

1. არასოდეს შეაფასო დღე მანამ, სანამ მზე არ ჩავა.

მარატ ამირის მოსაზრებები…

1. სიმეტრიის კანონი: ადამიანს გაუქრა კუდი,სამაგიეროდ დაუგრძელდა – ენა.

შოთა ნიშნიანიძე – (შეიბ მახვილი!)

ჰაუ,რა ცაა! რა მიწაა! ჰაუ,რა მზეა!

რა მათრობელა სიცოცხლე და სილამაზეა!

ეგნატე ნინოშვილის ნააზრევი…

“ყოველი განათლებული კაცი,ყოველი ინტელიგენტი,რომელსაც მართლა გული შესტკივა თავის ქვეყნის ავ-კარგიანობაზე და ბედ-იღბალზე,ამ თავითვე უნდა ცდილობდეს,