“ისტორიის სანაგვე”

“ისტორიის სანაგვე” - ინგლისურ ენაზე “Ash heap of history”,გახლავთ ტერმინი,რომელიც პირველად გამოყენებულ იქნა 1917 წლის 25 ოქტომბერს “საბჭოების მეორე ყრილობაზე”,საბჭოთა მარქსისტი რევოლუციონერის და თეორიტიკოსის,წითელი არმიის დამაარსებლის და პირველი ხელმძღვანელის – ლევ ტროცკის (1879-1940 წლები) მიერ.

“ფრაზეოლოგია კინოფილმებიდან”

1. – თვენ ვინ ხართ?

- მე,უბრალო ადამიანი ვარ.

დავით გურამიშვილი – “სიკვდილისა და კაცის შელაპარაკება და ცილობა”

ყველას გვეწვევის სიკვდილი,გვმართებს დაუხვდეთ მზათაო,

ის ჩვენკენ მოდის,ჩვენ მისკენ,ვერცად აუქცევთ გზათაო.

ილია ჭავჭავაძე – “მაბეზღრობის” შესახებ წერდა…

“უბედურება რომელიმე ერისა,დიდი ერია თუ პატარა,სხვათა შორის – ისიც არის,როცა ერთგვარ ბეზღობას,რომელსაც პოლიტიკურ ბეზღობას ეძახიან,დიდი ავალა მიეცემა,ფართო გზა გაეხსნება და აღებ-მიცემობის საგნად გახდება.

ნიკო ნიკოლაძის ნააზრევი…

” – როგორ თუ რამ დასცაო ჩვენი მამული,შემომკივლებს ვინმე ცრუპატრიოტი,იმან დასცა,რომ პატარა ხალხი ვიყავით, და დიდრონები შემოგვესიაო.ვერ გაუძელით, და ის იყოო ჩვენი დაცემის მიზეზი!

ლეონ ბატისტა ალბერტი

ლეონ ბატისტა ალბერტი - დაიბადა 1404 წლის 18 თებერვალს,იტალიის ულამაზეს ქალაქ გენუაში,კეთილშობილი აზნაურის,ფლორენციული წარმომავლობის მქონე ოჯახში,რომელიც გენუაში,ფლორენციიდან განდევნის შემდეგ დასახლდა.

ნიკიტა ხრუშჩოვი – “ჩვენ თქვენ დაგასამარებთ!”

“ჩვენ თქვენ დაგასამარებთ” - ინგლისურ ენაზე “We Will Bury You!”,წარმოადგენს საყოველთაოდ ცნობილ ისტორიულ ფრაზას,წარმოთქმულს საბჭოთა კავშირის “გენსეკის” – ნიკიტა ხრუშჩოვის მიერ,1956 წლის 18 ნოემბერს მოსკოვში,პოლონეთის საელჩოში სტუმრობისას და იგი განკუთვნილი გახლდათ დასავლეთის ქვეყნების ელჩებისადმი.

“იამატო-ნადეშიკო”

“იამატო-ნადეშიკო” - ინგლისურ ენაზე ”Yamato nadeshiko”,იაპონური ენიდან ითარგმნება,როგორც “იაპონური მიხაკი”.იგი წარმოადგენს იდიომატიკურ გამოსახულებას იაპონურ ენაში,რომელიც აღნიშნავს პატრიარქალურ იდეალს ქალისა,ტრადიციულ იაპონურ საზოგადოებაში.

დიმიტრი ყიფიანი – “ღვთიური სინათლე სწავლისა”

“ხერხი სჯობია ღონესა,თუ კაცი მოიგონებსა” – ადამიანი ისეა დაბადებული,რომ რაკი შვილი მიეცემა,სულ იმას ჰფიქრობს და იმასა ჰზრუნავს,რა დავუტოვო,როგორ დავუმკვიდრო უზრუნველი ცხოვრებაო.

მამია გურიელი – “ადამიანი”

ვინც გინდა იყო ჩემი მკითხველი,

ქალი,კაცი,გინდ გასათხოვარი,