ტარიელ ჭანტურია – „აკაკის წამოსვლა ქუთაისიდან”

შენ რომ წადი, წყალწითელამ

თვალი ცრემლით დაისია!

რუსლან მიქაბერიძე – „სამშობლო”

ვისია, ქალი ლამაზი, ბოლოს და ბოლოს ვისია?!

ისევ სადაო გაგვიხდა, რაც ჩემ და ჩემი ძმისია.

„ცხოვრებისეული ფრაზეოლოგია”

„წლებს თავისი მიაქვს, მაგრამ წლებზე მეტად ჩვენ, ადამიანები ვაბერებთ ერთმანეთს”.

ამონარიდი ზურაბ კუხიანიძის რომანიდან – „ქაღალდის ჩიტები”

„თანამედროვე ცხოვრება, ჩემო ძვირფასო გაბრიელ, საქმეზე დაფუძნებული ლამაზი და დიდი შენობაა, რომელსაც მხოლოდ ერთი შესასვლელი კარი აქვს.

ტარიელ ჭანტურია – „სანამდე არმაზს ახვევია მგლების ხროვები”

სანამდე არმაზს ახვევია მგლების ხროვები,

და მათ ყმუილზე იბზარება ძველი ქვიტკირი,

ამონარიდები უილიამ შექსპირის პიესიდან – „იულიუს კეისარი”

„საშიშია, თუ განდიდებული თვის სინდისს და ძლიერებას არ შეათანხმებს ერთმანეთთან”.

ამონარიდები უილიამ შექსპირის პიესიდან – „ოტელო”

„თქმა დამტკიცება როდი არის”.

ტარიელ ხარხელაური – „სხვა არაფერი, მუხაო”

სხვა არაფერი, მუხაო,

შენს ჩრდილ ქვეშ დგომა მეწადა,

ამონარიდები უილიამ შექსპირის პიესიდან – „რიჩარდ მესამე”

„ეს ქვეყანა გაუკუღმართდა და სად არწივნი ვერა ბედავენ დასხდომასაც კი, იქ ჭინჭრაქები ნავარდობენ; სად წუწკნი გლეხნი გააზნაურდნენ, დიდებულნი იქ გლეხდებიან”.

ამონარიდები ალექსანდრე დიუმას რომანიდან – „დედოფალი მარგო”

„ამქვეყნად არასოდეს არაფერში არ უნდა იყოთ დარწმუნებული”.