ამონარიდები გიორგი ხორგუაშვილის მოთხრობიდან – „ატენური”

„ეხლა ძალიან მოდაშია შექორწინება და განქორწინება… ქართველები არც ამ საქმეში ჩამოვრჩებით ევროპელებს… ჩვენშიც ეგრე დაწესდა… ნახევარზე მეტი ბოლომდე ვერ ეწევიან ოჯახის უღელს და გამოეშვებიან ხოლმე. ზოგი მაშინვე, ზოგი მოგვიანებით… ის დრო წავიდა, როცა ცოლის გაშვება თავის მოჭრა იყო…”

Genia.Ge-ს ფილოსოფიიდან…

„ხელოვნება, ნიჭი და ცოდნა დიდი ოფლია. სამივე ერთად რომ განაყოფიერდებიან, მერე გვეძლევა ჭეშმარიტი ქმნილება. ეს განაყოფიერება ხან სიჭაბუკეშივე ხდება, ხანაც მოგვიანებით,

ამონარიდები გ. ივანიშვილის ნოველებიდან…

„ – მე ეპიტაფიაც კი არა მწამს სიყვარულის გარეშე”. – (ტრაქტორიზებული სიყვარული)

ამონარიდები იური ნაგიბინის მოთხრობიდან – „გადმოდი, მოვედით!..”

„ხალხის გარჩევა უნდა იცოდეთ”.

ამონარიდი დავით კლდიაშვილის მოთხრობიდან – „ქამუშაძის გაჭირვება”

„კუსიას ხსენებაზე მოისმა საერთო ხარხარი.

- ახსენა თავისი კუსია! – წამოიძახა ვიღაცამ.

ამონარიდები ჯონ ერნსტ სტეინბეკის ნოველიდან – „ტორტილა ფლეტი”

„როცა კაცი ღარიბია, მუდამ ასე ფიქრობს ხოლმე – „ფული რომ მომცა, ჩემს კეთილ მეგობრებსაც გავუნაწილებო”. მაგრამ, გაჩნდება თუ არა ფული, გულმოწყალებაც ხელადვე ქრება”.

ამონარიდები დავით კლდიაშვილის ნოველიდან – „სოლომონ მორბელაძე”

„ – ღმერთმანი! ნამეტან გლახა დროში ვცხოვრობთ. მე რომ მარტო მიჭირდეს, არაფერი, და ყველას, ყველას რომ გვიჭირს, სად უნდა წავიდეთ, ვისთან მივიდეთ, ვის შევეხვეწოთ მოხმარება?”

ამონარიდები ჯონ სტეინბეკის რომანიდან – „ზამთარი ჩვენი მღელვარებისა”

„ყველა იპარავს – ვინ მეტს, ვინ ნაკლებს…”

ამონარიდი უილიამ თეკერეის რომანიდან – „ამაოების ბაზარი”

„ამაოების ბაზარო, ამაოების ბაზარო! აი, კაცი, რომელმაც წერა არ იცოდა, ხოლო კითხვა ჭირივით ეჯავრებოდა;

დენ სიაოპინის შესახებ…

დენ სიაოპინი – გახლდათ ის ადამიანი, რომელიც არასოდეს იკავებდა ქვეყნის ხელისუფალის პოსტს და, მიუხედავად ამისა,