ამონარიდები სერვანტესის რომანიდან – „დონ კიხოტი”

„ – აფსუს, პურო, უმადურზე დახარჯულო! აფსუს, აღქმავ, ფუჭად დაკარგულო!”

ფრიდრიხ შილერი – „ეპიზოდი”

ფულის უკმარისობას ერთობ ხშირად განიცდიდა ცხოვრებაში გენიალური გერმანელი რომანტიკოსი პოეტი – ფრიდრიხ შილერი (1759-1805 წლები). მის მრავალრიცხოვან ოჯახს არ ჰყოფნიდა ის შემოსავალი,

ამონარიდები თამაზ ჭილაძის რომანიდან – „აჰა, წავიდა ზამთარი”

„არქიმედი ბარბაროსმა მოკლა! ბარბაროსმა!”

ამონარიდები სერვანტესის რომანიდან – „დონ კიხოტი”

„ – აბა, რა გამართლება მოეძებნება იმას, რომ ბრძოლაში გამოიწვიო მიცვალებულნი, წყალი, პური, ჰაერი, ჯერ კიდევ დედის საშოში მთვლემარე ყრმები და სხვანი და სხვანი”.

ამონარიდები ოთარ ჭილაძის რომანიდან – „აველუმი”

„ადამიანი გულუბრყვილო ცხოველია: დარწმუნებულია, მთელი ქვეყანა ისე უნდა ფიქრობდეს, როგორც თვითონ ფიქრობს და გულწრფელად ბრაზრდება, თუკი მისი და ქვეყნის ფიქრი ერთმანეთს არ ემთხვევა”.

ამონარიდები თამაზ ჭილაძის რომანიდან – „აჰა, წავიდა ზამთარი”

„არასოდეს პირველ შთაბეჭდილებას არ უნდა ენდო”.

ამონარიდები ერკმან-შატრიანის რომანიდან – „გლეხკაცის ისტორია”

„ერისთვის უმთავრესი და უძვირფასესი განძი – სახელი არის!”

ამონარიდები დემნა შენგელაიას თხზულებებიდან…

„სიკვდილთან ფუჭი თამაში რა ვაჟკაცობაა”…

პოლ დირაკი – „ეპიზოდი”

კვანტური მექანიკის ერთ-ერთი ფუძემდებელი ინგლისელი ფიზიკოს-თეორიტიკოსი – პოლ ედრიენ მორის დირაკი (1902-1984 წლები), ერთობ გულჩათხრობილ, უტყვ და განმარტოებისაკენ მიდრეკილ პიროვნებას წარმოადგენდა.

ამონარიდები მხატვრული ფილმიდან – „ეს მიწა ჩემია!”

„საერთოდ, მიიჩნევენ, რომ, სადაც დიდია თავისუფლება, სრული უწესრიგობაც იქ იწყებაო”.