ამონარიდები რევაზ მიშველაძის მოთხრობებიდან…

„თუ მოინდომებ კაცი, თურმე, პატარა ხუხულას კი არა, ცაზე მისადგმელ კიბეს იშოვი”. – ( ცვრიან ბალახზე)

ამონარიდები ალექსანდრე კიკნაძის რომანიდან – „იბერიის ლეგენდა”

„განშორება სიყვარულისათვის იგივეა, რაც ქარი ცეცხლისთვის – სუსტს აქრობს, დიდს კი უფრო აძლიერებს”.

ამონარიდები სერგო კლდიაშვილის მოთხრობებიდან…

„რა დამღლის ვიარო წმინდა ქართულ მიწაზე, რა დამღლის ვუცქირო ჩემი ქვეყნის ცასა და მზეს! ამაზე დიდი სიკეთე რა უნდა ვინატრო!” – (სოფლის გზაზე საქართველოში)

ამონარიდები ალექსანდრე კალანდაძის რომანიდან – „გარდამოხსნა”

„ამ ჩვენს მშვენიერ საუკუნეში სწავლა-განათლება, მეცნიერება, მუქთამჭამელობა და მაიმუნობა ერთმანეთშია არეულ-დარეული”.

Genia.Ge-ს ფილოსოფიიდან…

„სიმდიდრე ჭკუით თუ არ მოიხმარე, ან დაგაბრმავებს, ან კაცობას წაგართმევს, გაგაველურებს, მხეცად გაქცევს…”

ამონარიდები გივი კარბელაშვილის რომანიდან – „გათანგულნი”

„საკუთარ სიმდიდრესა და ჭკვას ნუ დაანახვებ ხალხს, ბევრ მტერს გეიჩენ, ცოტა ქე უნდა გყავდეს, გაფხიზლებს ის…”

პოლიკარპე კაკაბაძე – „ერო!..”

„ერო, მრავალის ქარიშხლის და მეხის დამტეხელ საუკუნეთა გადამტანო, ბოლო ჟამს, ბედით, შეესწარ მძლავრის და სასტიკის მტრისაგან ჭირს.

ამონარიდები ნიკო ლორთქიფანიძის ნოველებიდან…

„ – მე არავინა მყავს, მე არაფერი მაქვს – ამას ჰქვიან „გამხეცებული” ადამიანი”. – (ესეც თქვენ)

ამონარიდები რევაზ მიშველაძის ნოველებიდან…

„მთელი ცხოვრება ვასწავლით კაცს ქურდობას და კარგად რომ ისწავლის, სწორედ მაშინ წავუჭერთ ყელში ხელს. ვინ გასწავლა, საიდან შეითვისე ეს მურტალი საქმეო”. – (დიოგენი)

ამონარიდები გივი კარბელაშვილის რომანიდან – „გათანგულნი”

„უფულო კაცი უხელფეხოზე უარესია, ძაღლად არავინ აგდებს – არც მტერი და არც მოყვარე”.